Dofinansowanie z Unii Europejskiej
Rozwój współpracy gospodarczej firmy NANOBIZ CHEMICALS na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

Wartość projektu: 572 095.10 zł
ZAPYTANIA OFERTOWE
NAJKORZYSTNIEJSZE OFERTY
PROJEKTY DOFINANSOWANIE Z UE
Chcąc zachować dynamikę rozwoju nasza firma korzysta z dofinansowania z Unii Europejskiej, które pozwala na stałe poszerzanie gamy produktów i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. W ostatnich latach zrealizowaliśmy następujące projekty przy wykorzystaniu funduszy unijnych:
LIST PROJEKTÓW
Tytuł projektu: Rozwój współpracy gospodarczej firmy NANOBIZ CHEMICALS na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Nazwa beneficjenta: NANOBIZ CHEMICALS SP. Z O.O.

Województwo: opolskie

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

Działanie: 2.4. Współpraca gospodarcza i promocja

Wartość projektu: 572 095.10 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 331 243.06 zł

Opis projektu: Projekt Wnioskodawcy polega na realizacji szeregu ściśle zaplanowanych działań marketingowych, prowadzących do rozwoju działalności firmy NANOBIZ CHEMICALS Sp. z o.o. na wybranych rynkach docelowych, tj. Włochy, Wielka Brytania, Francja, Finlandia, Litwa, Austria, Hiszpania, Szwecja i Norwegia. Wnioskodawca zamierza w początkowej fazie projektu zlecić wykonanie specjalistycznych usług doradczych i prawnych, mających na celu kompleksowe przygotowanie do faktycznych działań za granicą.

(typ 1 projektu). W następnej kolejności będą realizowane misje gospodarcze w wybranych krajach (zaplanowano 11 wyjazdów służbowych), poprzedzone zleceniem wykonania projektów i druku materiałów reklamowych, zakupem sprzętu niezbędnego do prezentacji/spotkań (komputery, rzutnik, ekrany i pomoce prezentacyjne), zakupem projektów i wykonania ofert handlowych, tłumaczeniami tekstów na ofertach/kontraktach oraz wykonaniem specjalistycznych badań marketingowych dotyczących produktów/konkurencji/oferty Wnioskodawcy

(typ 2 projektu). W kolejnym 3 etapie projektu, w dalszym ciągu realizowane będą misje gospodarcze za granicą, połączone z szeroko zakrojonymi działaniami promocyjnymi, wraz z udziałem w imprezach targowych (2 imprezy: Poznań (Polska) i Lipsk (Niemcy)) oraz organizacją własnych imprez o zasięgu międzynarodowym

(typ 3 projektu). Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do zaspokojenia wszystkich zidentyfikowanych potrzeb zarówno Wnioskodawcy jak i potencjalnych grup odbiorców docelowych (zgodnie z zapisami Biznesplanu). Wszystkie rzetelnie zaplanowane cele projektu zostaną osiągnięte w wyniku czego spółka osiągnie wysoką pozycję konkurencyjną w branży produktów chemicznych opartych na nanotechnologii na świecie.
© 2016 Nanobiz Chemicals Sp. z o.o. All Rights Reserved.